สวัสดี มีอะไรให้ช่วยหรือไม่

ShopeeFood คืออะไร?

การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

บัญชีของฉันและการตั้งค่า

อุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

การใช้งานวอลเล็ท

ค่าตอบแทนและโบนัส

ระเบียบการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ปัญหาการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ช่องทางติดต่อ ShopeeFood

ค่าธรรมเนียม

Shopee เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการตามประเภทค่าธรรมเนียมการให้บริการตามตารางด้านล่างนี้และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกเรื่องค่าธรรมเนียมฉบับนี้ ภายใต้นโยบายของช้อปปี้


ประเภทค่าธรรมเนียม

คำอธิบาย

ค่าธรรมเนียม และ การคิดคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียม และ การคิดคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมใหม่

 (เริ่มเรียกเก็บวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)

 (1) ค่าธรรมเนียมการขาย (Sale Transaction Fee)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าสำเร็จผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee

ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นใน Shopee ในทุกช่องทางการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการขายนี้จะจัดเก็บจาก Shopee Mall Sellers เท่านั้น


ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 3% ของราคาตั้งต้นของ สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items)* หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)

ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 5% ของราคาตั้งต้นของสินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics items)** หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)


    ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(2) ค่าธรรมเนียมการขายสำหรับ Non-Mall Sellers

(Non-Mall Sellers Sale Transaction Fee

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าสำเร็จผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee

ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นใน Shopee ในทุกช่องทางการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการขายนี้จะจัดเก็บจาก Shopee Non-Mall Sellers เท่านั้น

-

ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 1% ของราคาตั้งต้นของสินค้าในทุกหมวดหมู่ หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)

 (3) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (Credit Card/Debit Card Transaction Fee)


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนี้จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คิดเป็น 3% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(4) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ (Credit Card Installment Payment Transaction Fee)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการใช้บัตรเครดิตของผู้ซื้อและชำระแบบผ่อนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย


ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระคิดเป็น 3.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน), 5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน), 5.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป)  (3% จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและอัตราที่เพิ่มติมจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบผ่อนชำระ) ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(5) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery Transaction Fee)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการชำระเงินปลายทาง

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทางนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย


ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง คิดเป็น 3% ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อเลือกชำระเงินปลายทาง (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 (6) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer Transaction Fee)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จ โดยวิธีการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (iBanking Payment)เอทีเอ็ม (ATM Payment) โมไบล์แบงก์กิ้ง (Mobile Banking) หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer)ของผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ  Shopee

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็น3%ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงิน โดยวิธีการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (iBanking Payment) เอทีเอ็ม (ATM Payment) โมไบล์แบงก์กิ้ง (Mobile Banking)หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin)


 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง


(7) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet (ShopeePay Wallet Transaction Fee)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จ โดยวิธีการชำระผ่าน ShopeePay WalletโดยการหักเงินจากWallet Balanceหรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ(Direct Debit)ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee 

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet นี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet คิดเป็น 3% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน Shopee Wallet โดยการหักเงินจาก Wallet Balance หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(8) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater (SPayLater Transaction Fee)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยวิธีการชำระผ่าน SPayLater ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee 

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater นี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater คิดเป็น 3% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน SPayLater (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(9) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านSpecial SPayLater(Special SPayLater Transaction Fee)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จ โดยวิธีการชำระด้วย Special SPayLater (ดอกเบี้ยผ่อนชำระอัตราพิเศษสำหรับผู้ซื้อ) ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของShopee

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน Special SPayLaterนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย

 ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน Special SPayLaterคิดเป็น 3% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ1-2เดือน), 3.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ3เดือน), 5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ6เดือน), 5.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ12เดือน) ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วย Special SPayLater (ดอกเบี้ยผ่อนชำระอัตราพิเศษสำหรับผู้ซื้อ) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin)

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ค่าธรรมเนียม")

  1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยการหักออกจากเงินค่าขายสินค้า (sales proceeds) ของผู้ขายโดยตรงภายหลังจากคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ Shopee จะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ออกจาก เงินค่าขายสินค้า (sales proceeds) ของผู้ขายได้ทันที
  3. Shopee จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้ เมื่อผู้ขายร้องขอและผู้ขายได้ส่งมอบเอกสารประกอบพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง ให้แก่ Shopeeโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว อันได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
  4. Shopee อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม หาก (1) ได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) มีการคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา Shopee Guarantee หรือระยะเวลาอื่นที่ Shopee กำหนดฉบับวันที่ 1 เมษายน 2565*สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ตามที่อ้างอิงในศูนย์ผู้ขาย (Seller Centre): (i) มือถือและอุปกรณ์เสริม (Mobile & Gadgets) (ii) กล้องและโดรน (Cameras & Drones) (iii) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม (Computers & Accessories) (iv) เครื่องเสียง (Audio) (v) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliances) และ (vi) เกมส์และอุปกรณ์เสริม (Gaming Console)

 

**สินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics items) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่อื่นทั้งหมดตามที่อ้างอิงในศูนย์ผู้ขาย (Seller Center) ที่ไม่ถูกจัดอยู่ใน สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items) ตามที่ระบุข้างต้น


⚠️หมายเหตุ

  1. อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% บริษัทจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายกำหนดเพิ่มเติม เข้าไปในค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าบริการ เเละอื่นๆ
  2. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
ใช่
ไม่